ගෙවතු වගාවන් සදහා එලවළු බීජ

Matale, Matale, LK Check with publisher

5 months ago 35 hits ID #949

Description

QR CODE
ගෙවතු වගාවන් සදහා එලවළු බීජ සොයනා ඔබ සදහා , වම්බටු,, බෝංචි, බණ්ඩක්කා, පතෝල(දිග/කොට),මිරිස්, කරවිල,(සුදු, කොට)මල්කැකිරි, මීමිනි වට්ටක්කා,බුෂිටා මෑ, පොලොo මෑ,රතු තම්පලා, රාබු ඇතුලු වර්ග රැසකින් දැන් අප වෙතින් ලබා ගත හැක,එක් බීජ පැකට්ටුවක් රු 40 පමණි.දුර අය සදහා තැපැල් මාර්ගයෙන් ඉදිරියේ දී එවීමට සූදානම්.(රටේ තත්වය යහපත් අතට හැරුණු පසු) නාවුල සහ පූජාපිටිය ප්‍රදේශවලින් දැනට ලබා ගත හැක.ඇණවුම් සදහා අමතන්න 0702633502/ 0765234007

Attributes

Price negotiable * Yes

  Attributes

 • Contact Name
  Nilweralu Mithuro
 • Ad contact number 1
Rate this userShow user rating
Gayan Ashoka
Gayan Ashoka 0.0 Rate this user Posting for 6+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });