අවුරුදු කැවිලි වර්ග විකිණීමට

Kadawatha, Gampaha, LK Check with publisher

This ad is expired!
6 months ago 29 hits ID #939

Description

QR CODE
දැන් අවුරුදු කැවිලි වර්ග තුනක් සමගින් මේ අවුරුදු සමයේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යය 10ක්, අතේ ඇති මුදලට හිතේ හැටියට නිවසටම ගෙන්වා ගන්න.. රු.2900/= පමණයි.. කිරි මුට්ටිය නැවුම් එලකිරි මුංකැවුම් 8 කොකිස් 8 අතිරස 8 මැටි ලිප පොල්තෙල් පහන පහන් තිර හදුන්කූරු බුලත් කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කැළණිය, වත්තල, රාගම අවට පමණක් නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට අදම අදතන්න. 0777670041 0716417244

Attributes

Price negotiable * Yes
Rate this userShow user rating
Gayan Ashoka
Gayan Ashoka 0.0 Rate this user Posting for 7+ months view profile

 

 • Ad contact number 1
 • Ad contact number 2
 • Ad contact number 3
 • Ad contact number 4
 • Message publisher

  Comments 0

  No comments has been added yet
  '); } }, 500 ); }); });